Monday , June 27 2022

Tag Archives: Baucau Rejista Kazu Foun 1

Baucau Rejista Kazu Foun 1,Kontaktu Besik Nain 17 Negativu

DILI Post- Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun surtu Covid-19 iha Timor-Leste (CIGC-SS) Rui Maria de Araújo informa kazu  positivu Ida rejistadu  iha Baucau no  teste ba ema 17 ne’ebe Kontaktu besik iha Díli no Baucau  kazu Komfirmadu  resultado negativu hotu hein teste segundo Iha dia 2 de Marsu 2021, …

Read More »